Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Tân

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 79/UBND V/v rà soát cá nhân đủ tiêu chuẩn, điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo" năm 2024 19-03-2024
2 02/QĐ-BQLMTQG Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Quản lý các Chương trình mục tiêu quốc gia xã Sơn Tân giai đoạn 2021-2025 19-03-2024
3 80/UBND V/v đề xuất danh mục công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung đề nghị nâng cấp, sửa chữa trên địa bàn xã Sơn Tân 19-03-2024
4 78/UBND V/v tăng BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHYT trên địa bàn xã Sơn Tântháng 3 năm 2024 (lần 03) 18-03-2024
5 66/QĐ-UBND Về việc thành lập Đoàn vận động viên tham gia Giải bóng đá Mini nam tại huyện Sơn Tây năm 2024 15-03-2024
6 75/UBND V/v báo cáo tình hình thu - chi tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội 2023 15-03-2024
7 58/BC-UBND Kết quả thực hiện chính sách pháp luật về di dân, tái định cư các dự án thủy lợi, thủy điện (giai đoạn 2015 - 2023) trên địa bàn xã Sơn Tân 15-03-2024
8 77/UBND V/v xin trưng dụng cầu thủ tham gia Giải bóng đá Mini nam tại huyện Sơn Tây năm 2024 15-03-2024
9 73/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh 15-03-2024
10 76/UBND V/v góp ý Dự thảo Quyết định giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh năm 2024 15-03-2024
11 56/BC-UBND Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông quý I năm 2024 của xã Sơn Tân 15-03-2024
12 67/QĐ-UBND Về việc kiện toàn Ban quản lý các Chương trình mục tiêu Quốc gia xã Sơn Tân giai đoạn 2021 - 2025 15-03-2024
13 26/TB-UBND Phân bổ vắc xin lở mồm long móng đợt 1 năm 2024 cho đàn gia súc trên địa bàn xã Sơn Tân 15-03-2024
14 71/UBND V/v đề nghị cắt giảm và hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng là người có công cách mạng (Bệnh binh) 14-03-2024
15 14/TTr/UBND Về việc đề nghị cắt giảm giải quyết chế độ trợ cấp hàng tháng trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội 14-03-2024
16 01/BC-BATGT Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Sơn Tân Quý I/2024 và phương hướng, nhiệm vụ Quý II/2024 14-03-2024
17 72/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàntỉnh Quảng Ngãi 14-03-2024
18 54/BC-UBND Tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ trên địa bàn xã Sơn Tân 14-03-2024
19 22/GM-UBND Dự Lễ bế mạc môn bóng chuyền nữ, môn bóng đá nam Mừng Đảng - Mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 13-03-2024
20 30/KH-UBND Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2024 trên địa bàn xã Sơn Tân 13-03-2024
21 53/BC-UBND Kết quả kiểm tra, rà soát các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất nhưng chưa xác định được giá đất để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn xã Sơn Tân 13-03-2024
22 25/TB-UBND Về việc tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024 tại xã Sơn Tân 13-03-2024
23 35/KH-UBND Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mớinăm 2024 trên địa bàn xã Sơn Tân 12-03-2024
24 69/UBND V/v góp ý Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Ngãi 12-03-2024
25 52/BC-UBND Về việc rà soát, cung cấp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo là người có công cách mạng 12-03-2024
26 31/KH-UBND Công tác văn thư, lưu trữ năm 2024 11-03-2024
27 24/TB-UBND Về việc không tổ chức tiếp công dân định kỳ vào ngày 12/3/2024 11-03-2024
28 21/GM- Làm việc với Hợp tác xã Bốn Vân và các hộ dân thực hiện mô hình Nghệ 11-03-2024
29 68/UBND V/v góp ý dự thảo Quyết định phê duyệt Kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2024 11-03-2024
30 64/UBND V/v hỗ trợ địa điểm thi đấu bóng đá nam Mini mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 07-03-2024