Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Tân

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

BÍ THƯ ĐẢNG UỶ - CHỦ TỊCH UBND XÃ SƠN TÂN TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP VỚI NHÂN DÂN THÔN RA NHUA

02/08/2023 18:19    66

Thực hiện Kế hoạch số 60-KH/ĐU ngày 28/7/2023 của Đảng uỷ xã Sơn Tân về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng uỷ với Nhân dân thôn RaNhua và Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 03/7/2023 của UBND xã Sơn Tân về tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại của Chủ tịch UBND xã với Nhân dân trên địa bàn xã năm 2023.

Tối ngày 01/8/2023, Đảng uỷ, UBND xã đã thực hiện buổi tiếp xúc, đối thoại với người dân trên địa bàn thôn Ra Nhua. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Ơn, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Võ Thế Vinh, Phó Chủ tịch UBND xã; Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Văn Bảo – Phó bí thư Thường trực Đảng uỷ xã, đ/c Đinh Văn Hiên – Phó chủ tịch HĐND xã cùng các đ/c trong Ban thường vụ Đảng uỷ xã, thành viên UBND xã, các Hội đoàn thể xã, cùng toàn thể cán bộ, công chức xã, cán bộ Kiểm lâm, cán bộ Trạm quản lý BVR phụ trách xã, Ban giám hiệu các trường, Trạm y tế xã, đặc biệt với sự có mặt của đại diện hơn 70 hộ dân thôn Ra Nhua.

Đ/c Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã thông báo cho nhân dân khái quát về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và những vấn đề quan trọng của địa phương mà nhân dân quan tâm trong thời gian qua. Đồng thời hướng dẫn Nhân dân tham gia hội nghị phát biểu, đóng góp với chính quyền về việc tổ chức triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nhà nước, các Nghị quyết của HĐND; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực: kinh tế, xây dựng cơ bản, văn hóa, xã hội, quân sự, an ninh trật tự… ở địa phương; Việc thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng NTM; công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân… phản ánh về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và trách nhiệm nêu gương, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, công chức nhất là người đứng đầu chính quyền trong quá trình thực thi công vụ, những vấn đề mà nhân dân đề nghị cần tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện…

Tại buổi Hội nghị đã tiếp nhận 08 ý kiến của nhân dân có liên quan chủ yếu đến lĩnh vực: đề xuất hỗ trợ làm đường vào khu dân cư, làm đường sản xuất; hỗ trợ giếng nước; làm mương thoát nước đường ông Ghen nước Mốc; điện đường, đề nghị ý kiến với huyện về việc khắc phục tình trạng trụ viễn thông tại thôn Ra Nhua hiện đang bị xiêu vẹo, mất an toàn, khả năng sẽ ngã đổ vào nhà dân …

Cũng tại buổi Hội nghị các ngành chuyên môn UBND xã đã tham gia trả lời các ý kiến của người dân về các vấn đề liên quan, riêng ý kiến về trụ viễn thông đang bị xiêu vẹo, mất an toàn…UBND xã sẽ có văn bản gửi UBND huyện để chỉ đạo ngành chuyên môn huyện khắc phục tình trạng trên.

Đối với các chương trình dự án đang triển khai thực hiện, UBND xã sẽ tiếp tục hỗ trợ cho bà con Nhân dân theo đúng đối tượng, đúng quy định để bà con thoát nghèo theo mục tiêu đã đề ra.

Kết thúc buổi đối thoại đ/c Đinh Văn Ơn cảm ơn sự đóng góp của bà con Nhân dân trong thời gian qua và mong muốn bà con Nhân dân tiếp tục chăm lo phát triển sản xuất, ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo bền vững./.

 

 

VP


Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực cụm công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi 24/04/2024

. 17/04/2024

. 17/04/2024

. 17/04/2024

. 17/04/2024

. 08/03/2024

Dự kỳ họp có đồng chí Đinh Quang Ven - Phó Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thị Ngọc Vấn – Huyện uỷ viên – PCT. HĐND huyện; đ/c Phạm Hồng Đạo – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Chủ toạ Kỳ họp đồng chí Đinh Văn Ơn, Bí thư Đảng ủy – CT. HĐND xã và đồng chí Đinh Văn Hiên, Phó Chủ tịch HĐND xã; đặc biệt là sự có mặt của 18/19 vị đại biểu HĐND xã (nhiệm kỳ 2021-2026) cùng các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng phó các ban ngành, đoàn thể, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn cũng tham dự tại Kỳ họp.

Kỳ họp lần này Đại biểu HĐND xã đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Hồ Xuân Đạt, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Tân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Sơn Tân, đại biểu HĐND xã Sơn Tân. Với số phiếu bầu đạt 94,44%.

Dự kỳ họp có đồng chí Đinh Quang Ven - Phó Bí thư Huyện uỷ; đồng chí Đinh Trường Giang - Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Phạm Thị Ngọc Vấn – Huyện uỷ viên – PCT. HĐND huyện; đ/c Phạm Hồng Đạo – Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ; Chủ toạ Kỳ họp đồng chí Đinh Văn Ơn, Bí thư Đảng ủy – CT. HĐND xã và đồng chí Đinh Văn Hiên, Phó Chủ tịch HĐND xã; đặc biệt là sự có mặt của 18/19 vị đại biểu HĐND xã (nhiệm kỳ 2021-2026) cùng các đồng chí Thường trực Đảng uỷ, UBND, UBMTTQVN xã, Trưởng phó các ban ngành, đoàn thể, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã và ở thôn cũng tham dự tại Kỳ họp.

Kỳ họp lần này Đại biểu HĐND xã đã bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND xã khoá XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với đồng chí Hồ Xuân Đạt, Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ xã Sơn Tân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam xã Sơn Tân, đại biểu HĐND xã Sơn Tân. Với số phiếu bầu đạt 94,44%.