Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Tân

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG NGHỆ SỐ CỘNG ĐỒNG XÃ SƠN TÂN

25/06/2023 21:11    28

Tổ Công nghệ số cộng đồng xã Sơn Tân được thành lập ngày 19/8/2022 và đã triển khai hoạt động đến nay đã gần một năm

Qua gần một năm triển khai hoạt động, Tổ công nghệ số cộng đồng xã Sơn Tân đã thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân nhiều nội dung như:

- Hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công trên cổng Dịch vụ công Quốc gia, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến…

- Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân thực hiện kích hoạt định danh điện tử (Đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 1, công dân sử dụng thiết bị di động tải và cài đặt ứng dụng VneID).