Truy cập nội dung luôn

UBND Xã Sơn Tân

Huyện Sơn Tây

Tỉnh Quảng Ngãi

XÃ SƠN TÂN TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP NĂM 2023

29/11/2023 07:41    22

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 27/10/2023 của UBND xã Sơn Tân về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn xã Sơn Tân năm 2023;

Chiều ngày 28/11/2023, UBND xã Sơn Tân tổ chức Hội thi tìm hiểu giáo dục nghề nghiệp năm 2023.

Về dự Hội thi có đồng chí Bạch Ngọc Thêm, UVBTVHU- Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Sơn Tây.